انتشارات ناریامهر، یک ناشر خصوصی می باشد که فعالیت خود را از سال 1396 به طور رسمی آغاز کرده است.

این انتشارات با هدف حمایت از نویسندگان جوان و با شعار تجربیات خود را با ما چاپ کنید، فعالیت خود را آغاز کرده است. حوزه این نشر در زمینه ی کودک و نوجوان است اما با توجه به نیاز نویسندگان و خوانندگان در سایر زمینه ها هم فعالیت دارد.

تمامی کتابهای منتشر شده در این انتشارات با مجوز فرهنگ و ارشاد و طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشند.